KOŁO ŁOWIECKIE BORSUK w Częstochowie

Nawigacja

Aktualnie online

-> Goci online: 1

-> Uytkownikw online: 0

-> cznie uytkownikw: 37
-> Najnowszy uytkownik: Banasiak Michal

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
Brak tematw na forum
Najciekawsze tematy
Brak tematw na forum

Ostatnie artykuy

Brak artykuw

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.

Historia Koa

Historia koa

 

Stycze 1954r.

 

ZEBRANIE ZAOYCIELSKIE

KOA OWIECKIEGO PRZY ZJEDNOCZENIU

BUDOWNISTWA MIEJSKIEGO

W CZSTOCHOWIE

Na zdjciu : w rodku w okularach owczy Powiatowy Kol. In. Czesaw elazny,

obok na lewo owczy Wojewódzki Kol. Franciszek Walkarz, drugi z prawej

pierwszy Prezes Koa Kol. In. Andrzej Strzelecki

 

W styczniu 1954r. grono dwunastu myliwych bdcych w duej mierze

pracownikami Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego w Czstochowie

Postanowio zawiza koo owieckie.

 

Zaoycielami tymi byli Koledzy :

 

1.Borowski Walenty 5.Horoczyk Józef 9.Strzelecki Andrzej

2.Buzdygan Kazimierz 6.Kmiski Jan 10.Twardowski Kazimierz

3.Golechowski Antoni 7.Kowalczyk Jan 11.Ungeheur Adam

4.Grabiski Franciszek 8.Stanisz Zenon 12.Zwierzyk Józef

 

Koo powoane zostao jako koo przyzakadowe i przybrao nazw

Koo owieckie przy Zjednoczeniu Budownictwa Mieszkaniowego w

Czstochowie”. Pierwszym Prezesem tego Koa zosta wybrany

Kol. Andrzej Strzelecki.

W lipcu 1955r. Koo otrzymao pierwszy obwód owiecki obw. 14 - nadlesnictwo Kobuck o powierzchni 3420 h. Nastpne obwody przydzielono w 1956r.

obw 309 nadlesnictwo Radomsko o powierzchni 4387h. i w roku 1957

290 nadlesnictwo Gidle o powierzchni 6389h.

 

 

 

 

PIERWSZE ZBIOROWE POLOWANIA

 

 

 

PIERWSZE SPOTKANIA TOWARZYSKIE

 

 

 

W styczniu 1960r. na Walnym Zgromadzeniu Koa przyjto pierwszy Statut

Koa owieckiego i wybrano kompletny zarzd w skadzie :

 

Prezes Franciszek Grabiski

owczy Tadeusz Pankiewicz

Skarbnik Walenty Borowski

Sekretarz Ryszard Nyki

 

W pocztku lat siedemdziesitych nastpia zmiana nazwy zakadu pracy ze

Zjednoczenia w Kombinat co spowodowao równie zmian nazwy Koa

Na „ Koo owieckie przy Kombinacie Budowlanym w Czstochowie”.

W tym samym czasie po zamianach midzy koami doprowadzono do

ustabilizowania rotacji obwodów owickich i od tego czasu koo nieprzerwanie

dysponuje trzema obwodami owieckimi Nr.14 Nadlenictwo Kobuck, nr 290 Nadlenictwo Radomsko i Nr.309 Nadlenictwo Gidle. Obwody te dzierawimy do chwili obecnej.

Równie w latach siedemdziesitych przy znacznej pomocy Kombinatu

udao nam si wybudowa may domek myliwski zlokalizowany na obwodzie

Nr.209 przy leniczówce w Lesie Piekarskim. Natomiast w wydzierawionym

obiekcie po szkole w Rusinowie po wykonaniu niezbdnego remontu

stworzylimy siedzib koa. Z obu tych obiektów Koo nasze korzysta do dnia

dzisiejszego.

 

 

Na pocztku lat dziewidziesitych po likwidacji Kombinatu Budowlanego

Koo przestao by koem przyzakadowym i zmienio sw nazw na

Koo owieckie „BORSUK” w Czstochowie.

 

W wyej opisanym okresie prezesowali Kou :

 

Kol. Andrzej Strzelecki

Kol. Franciszek Grabiski

Kol. Marian Frycz

Kol. Ryszard Kunicki

Kol. Wiesaw Wójcik

Kol. Waldemar Talma

i od 1997r. Kol. Tomasz Zagzi

Wygenerowano w sekund: 0.03
170,148 unikalne wizyty